Насанд хүрээгүй этгээдэд хэрэглэх цагдан хорих таслан сэргийлэх арга хэмжээ эрүүгийн процессын эрх зүйн зарим асуудал

Бүтээлийн тайлбар

Түүхэн уламжлалын асуудлыг Монгол улсад энэ төрлийн харилцааг зохицуулж ирсэн хууль тогтоомжийн болон ЭБШ хуулийн түүхэн ерөнхий үечлэлд тулгуурлан авч үзлээ.Тухайлбал манай улсын түүхэнд хэд хэдэн ЭБШ хууль баталсан бөгөөд үүний дагуу уг хуулиудад Цагдан хорих ТСАХ, туунийг насанд хүрээгүй этгээдэд хэрхэн тусгаж хэрэглэж ирсэн талаар авч үзсэн болно.

Контентын хэсгээс