Кибер гэмт хэргийн эрх зүйн зохицуулалт, өнөөгийн хэрэгжилт

Бүтээлийн тайлбар

Олон улсын эрүүгийн гэмт хэрэгтэй тэмцэх төрийн үйл ажиллаагааны эрх зүйн үндэс нь Олон улсын нийтийн эрх зүйн нэг салбар болох ОЛОН УЛСЫН ЭРҮҮГИЙН ЭРХ ЗҮЙ ЮМ.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч