Засаг даргын бүртгэлийн програм

Бүтээлийн тайлбар

Delphi гэдэг нь эртний Грекийн домогт гардаг бурхны нэр юм.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч