Дэлгэрэх хүнс ХК-ийн санхүүгийн үйл ажиллагааг сайжруулах нь

Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Дэлгэрэх хүнс ХК-ийн санхүүгийн үйл ажиллагааг сайжруулах нь

Н.Баттуяа

Дэлгэрэх хүнс ХК-ийн санхүүгийн үйл ажиллагааг сайжруулах нь

Гишүүнчлэл

?
Бизнесийн үйл ажиллагаа хэвийн явуулж байгаа эсвэл хэвийн явуулж байсан ямарч компани өрсөлдөөний үед дампуурахгүй гэсэн үг огтхон ч биш. Дампуурах, дампуурлын ирмэгт тулж очих явдал нь компанийн удирдлага, хөрөнгө оруулагч, бэлтгэн нийлүүлэгч, үйлчлүүлэгч нарын хэн хэнд нь хүнд тусдаг.

Бүтээлийн нийлүүлэгч

# дэлгэрэх хүнс# санхүүгийн