Вэбэд суурилсан цахим зургийн цомог

Бүтээлийн тайлбар

Вэб сайт гэдэг нь интернетийн сүлжээнд байрлах хоорондоо холбогдсон вэб хуудсуудыг хэлнэ.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч