БНМАУ-ын улс ардын аж ахуй 1967 онд

Бүтээлийн тайлбар

Тус орны улс ардын аж ахуйн хөгжилт, ард түмний аж амьдрал, соёлын дэвшилтийг тусган харуулсан статистикийн энэхүү эмхтгэлд голчлон сүүлийн 7-8 жилийн тоо материалыг дэс дараалуулан оруулж, урьд өмнө хэвлэгдэж байгаагүй нилээд үзүүлэлтүүдээр түүнийг баяжуулав.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч