Насанд хүрээгүй этгээдэд хорих ял оногдуулах, эдлүүлэх эрх зүйн зохицуулалтын зарим асуудал

Бүтээлийн тайлбар

Хорих ял бол Эрүүгийн хуульд эрт дээр үеэс уламжлан ирсэн бөгөөд улс орон бүрийн Эрүүгийн хуульд нийтлэг хэрэглэгддэг ял юм. Монгол улсын хууль цаазын түүхэнд хорих ял анх Чингис хааны Их засаг хэмэээх хуульд хэрэглэгдэж байсан бөгөөд тэнд онцгой нөхцөлд туйлын хязгаарлагдмал байдалтай хэрэглэдэг байсан.

Контентын хэсгээс