Эрх зүйн туслалцаа харилцан үзүүлэх гэрээний хүрээнд гэмт этгээдийг шилжүүлэх эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох зарим асуудал

Бүтээлийн тайлбар

Монгол улс 1990 оноос чөлөөт зах зээлийн нийгэмд шилжсэнтэй холбоотой манай улсын иргэн гадаад улсад зорчих боломжтой болсон мөн бусад орны иргэд манай улсад өргөнөөр зорчиж ажиллаж амьдрах жуулчлах болсонтой холбоотой Монгол улсын иргэд гэмт хэрэг үйлдээд өөр оронд гарч зугтах, мөн гадаад оронд амьдарч байгаа иргэд тухайн улсдаа гэмт хэрэгт үйлдэж, шийтгүүлэх тохиолдол жил ирэх тусам өсч байгаа цаашид ч өсөх магадлалтай байна.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч