Факторингийн гэрээг Монголд нэвтрүүлэх түүний эрх зүйн зохицуулалт

Бүтээлийн тайлбар

Зах зээлийн эдийн засгийн тогтолцоонд шилжээд удаагүй байгаа манай орны хувьд хувийн сектор хөлөө олж тогтворжоогүй , бизнес санхүү эрх зүйн тогтолцооны хувьд өндөр төвшинд хөгжиж чадаагүй байгаа энэ үед жижиг дунд үйлдвэрлэл болон бичил санхүүгийн зах зээлийг хөгжүүлэх, тааламжтай орчин нөхцөлийг бүрдүүлэх нь зайлшгүй бөгөөд чухал асуудлын нэг юм.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч