Татвараас зайлсхийх гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох нь
(2)

Бүтээлийн тайлбар

Дэлхийн ихэнх улсад татвар төлөхөөс зайлсхийх нь эдийн засгийн бусад төрлийн гэмт хэргээс илүү хор уршигтай, ноцтой үр дагавартай гэж үзэж улс орон бүр өөрийн онцлогт тохирсон арга хэрэгсэл, эрх зүйн зохицуулалтыг бий болгосон.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч