Гэмт хэрэгтэй тэмцэх, эрх зүйн зөрчлийг илрүүлэх, урьдчилан сэргийлэхэд машинт эргүүлийн оролцоо, чиг үүрэг

Бүтээлийн тайлбар

1911 оны Үндэснйй эрх чөлөөний хувьсгал ялж, Богд Жавзандамба тэргүүтэн төр улсаа зарлан тунхаглан, Манжийн дарлалыг эцэс болгож. манжийн хууль зуйн бичгээс ангижран өөрийн хууль цаазын бичгийг боловсруулж, 1916 онд Монгол төрийн цагдаагийн байгууллага болох “Нийслэл хүрээний цагдан сэргийлэх газар"-ыг байгуулж, монгол хууль зүйн бичгээр зохицуулж, Манжийн хатуу ширүүн эрүү шүүлтээс бага боловч салах болсон байна.

Контентын хэсгээс