Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг орон нутагт зохион байгуулах нь уламжлал шинэчлэл

Бүтээлийн тайлбар

1921 оны 7 дугаар сард Нийслэл хүрээг чөлөөлж, Ардын төр засгийн газрын 6 дугаар хуралдаанаар дэг журам сахиулах жинхэнэ ард түмний эрх ашгийг хамгаалагч "Сэргийлэх цэрэг"-ийг байгуулсан. Энэ нь Цагдаагийн байгууллагын суурийг тавьсан төдийгүй аливаа хэрэг явдлаас урьдчилан сэргийлэх бодлогын эхлэл болсон юм.

Контентын хэсгээс