Авилгын гэмт хэрэгтэй хийх тэмцлийн эрүүгийн эрх зүй, криминологийн асуудал

Бүтээлийн тайлбар

Авлига /corruption / гэдэг нь улс төрийн болон нийгмийн зүтгэлтэй, төрийн эрх мэдэлтэн, албан тушаалтныг худалдан авах, авлига хийх /лат. corrumepere / мөнгөөр болон материаллаг зүйлээр хэн нэгнийг худалдан авах гэсэн санааг тус тус илэрхийлдэг байна.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч