ЭШ-10,70 алхагч экскаваторын 4 машины агрегатыг оношлох судалгаа

Бүтээлийн тайлбар

Багануурын нүүрсний уурхайд 1982-1993 онуудад ашиглалтанд орсон найдвартай ажиллагааны түвшин нь харилцан адилгүй, өөр өөр хүчин чадлын ЭШ-10/70, ЭШ-13/50, ЭШ-15/90, ЭШ-20/90 маркийн алхагч, ЭКГ-4.6, ЭКГ-5А, ЭКГ-8И, ЭКГ-10 маркийн шууд утгуурт экскаваторууд уурхайн тээвэртэй болон тээвэргүй хөрс хуулалт, олборлолтын мөрөгцөгт ажиллаж байгаа билээ.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч