Шинэ бүтээл, бүтээгдэхүүний загварын патент, ашигтай загварын гэрчилгээ эзэмшигчийн эрхийг зөрчих гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүйн шинж

Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Шинэ бүтээл, бүтээгдэхүүний загварын патент, ашигтай загварын гэрчилгээ эзэмшигчийн эрхийг зөрчих гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүйн шинж

Н.Цэнгэлбаяр

Шинэ бүтээл, бүтээгдэхүүний загварын патент, ашигтай загварын гэрчилгээ эзэмшигчийн эрхийг зөрчих гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүйн шинж

Гишүүнчлэл

?
Монгол улс Үндсэн хуулиар тодорхойлсон дээрх эрхийг Монгол Улсын эрүүгийн эрх зүйгээр хамгаалж, Эрүүгийн хуулийн тусгай ангид Шинэ бүтээл, бүтээгдэхүүний загварын патент, ашигтай загварын гэрчилгээ эзэмшигчийн эрхийг зөрчих гэмт хэргийг зааж, олон улсын гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлжээ.

Бүтээлийн нийлүүлэгч

# шинэ бүтээл# эрх зүй# загвар