Үндэсний арбитрын эрх зүйн зохицуулалтын зарим асуудал

Бүтээлийн тайлбар

1980 аад оны дунд үеэс арбитр нь олон улсын арилжааны маргаан шийдвэрлэх түгээмэл арга болж, олон улсын бизнесийн хүрээнд бүрнээ хүлээн зөвшөөрөгдөж түүний хэрэгцээ шаардлага улам бүр нэмэгдэн, хурдацтай хөгжиж байна.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч