Тарвалин хийдийн веб сайт

Бүтээлийн тайлбар

Өндөр хурдацтай хөгжиж байгаа мэдээлэл холбооны технологи нь дэлхий дахины хөгжлийн хандлага нийгэм эдийн засгийн харилцаа, хүмүүсийн амьдралын хэв маягийг үндсээр нь өөрчилж байна.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч