Насанд хүрээгүй этгээдэд хүлээлгэх эрүүгийн  хариуцлагын эрх зүйн зохицуулалтын зарим асуудал

Бүтээлийн тайлбар

Монгол улс нь Үндсэн хуулиараа хүмүүнлэг иргэний ардчилсан нийгэм цогцлоон байгуулах эрхэм зорилго тавьж түүнийгээ хэрэгжүүлэхийн тулд хууль ёсыг чанд баримталж, хүний эрхийг эрхэмлэн дээдлэх зарчмыг мөрдлөгө болгосон билээ.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч