Монгол улсын эрх зүйн тогтолцооны дахь хууль тогтоомжийн системчлэл

Бүтээлийн тайлбар

Нийгмийн хувьслын аль ч цаг үед судлаачид, эрдэмтэд нь онолыг боловсруулан таниулах, цаашдын бодлого чиглэлийг тодорхойлох шинжлэх ухааны гарц замыг нээж, төр засаг, олонхи нь түүнийг шийдвэр үйл ажиллагаандаа тусгах замаар хөгждөг нь жам ёсны асуудал байдаг билээ.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч