Төсөвт байгууллагын нягтлан бодох бүртгэл хөтлөлт, түүнийг боловсронгуй болгох зарим асуудал

Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Төсөвт байгууллагын нягтлан бодох бүртгэл хөтлөлт, түүнийг боловсронгуй болгох зарим асуудал

О.Алтансувд

Төсөвт байгууллагын нягтлан бодох бүртгэл хөтлөлт, түүнийг боловсронгуй болгох зарим асуудал

Гишүүнчлэл

?
Дэлхийн улс орон, санхүүгийн тайлан гаргах арга, горимыг ижилсгэхийн тулд НББ стандартыг хэрэглээд 40 гаруй жил болж байна. Одоо ихэнх улс орон өөрийн үндэсний стандартаа олон улсын стандарттай уялдуулах, УСНББОУС - д шилжих шилжилт явагдаж байгаа билээ.

Бүтээлийн нийлүүлэгч

# нягтлан бодох бүртгэл# хөтлөх