Телевизийн реклам

Бүтээлийн тайлбар

Өнөөгийн нийгэмд реклам зар сурталчилгаа маш хурдацтай хөгжиж байгаа учир Монголын рекламын ертөнцөд хувь нэмэр оруулахуйц реклам хийхийг эрмэлзэн ажиллалаа.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч