Corel Draw програмын электрон сурах бичиг

Бүтээлийн тайлбар

Мэдээллийн технологи бүх салбарт хүч түрэн орж хөгжсөөр байгаа билээ. Төрийн болон хувийн хэвшлийн аж ахуйн нэгж байгууллагууд үйл ажиллагаагаа компьютер ашиглан явуулах болсон төдийгүй хувь хүн компьютертэй салшгүй холбоотой болсон.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч