Монголчуудын гурвал сэтгэлгээг танин мэдэхүйн утгазүйн үүднээс судлах нь

Бүтээлийн тайлбар

Монголчуудын гурвал сэтгэлгээ гэж юу вэ? Монголчууд ажил хийх үедээ хүчээ нэгтгэхийн тулд “НЭГ ХОЁРЫН ГУРАВ АА” хэмээн нийтээр бярдан хашгиран хэлж, энэ дохиогоор өргөх өндийлгөх, татах чангаах, түлхэх хөдөлгөх зэрэг үйлийг гүйцэтгэж байгаа нь тэдний хүч тамираанэптэж, нэгэн зэрэг үйлдэх хэмжээс нь ГУРАВ болж байна.

Контентын хэсгээс