Япон хүний сэтгэл зүйг судлан аялал жуулчлал төлөвлөн зохион байгуулах нь

Бүтээлийн тайлбар

Дэлхийн улс орон бүр өөр хоорондоо харилцаа холбоо тогтоож аялагч болон жуулчлалаар явагч гадаадын иргэдийн амралтаа өнгөрөөх тухайн улс оронтой танилцах нь аялал жуулчлалын гол зорилго болох нь зүйн хэрэг юм.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч