Зар сурталчилгааны эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох нь

Бүтээлийн тайлбар

Зах зээлийн ширүүн өрсөлдөөнийг дагаж зар сурталчилгааны олон шинэ хэлбэр гарч ирж байгаа бөгөөд үүнийг дагаад зар сурталчилгааны зохицуулалтыг шинэчлэх хандлага зах зээлийн харилцаа хөгжсөн орнуудад ажиглагдаж байна. Дэлхий дахинд даяарчлал болон техник технологийн хурдацтай хөгжлийн нөлөөгөөр хэрэглэгчид хэдэн мянган бүтээгдэхүүн дундаас сонголтоо хийх болсон.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч