ДЦС-4 ТӨХК хүчин чадлыг 200 МВТ-аар өргөтгөх төсөл

Бүтээлийн тайлбар

2018 оны байдлаар төвийн эрчим хүчний системийн нийт суурилагдсан хүчин чадал 1160МВт хүрсэн үүнийгээ дагаад ТЭХС нийт хэрэглээ 1ГВт хүрсэн нь системийн суурилагдсан чадлыг нэмэгдүүлэх шаардлага гарч байна.

Контентын хэсгээс