Махны үнэд нөлөөлөх хүчин зүйлсийн судалгаа

Бүтээлийн тайлбар

Манай улс түүхэндээ анх удаа 40 сая орчим малтай болж урьд өмнө байгаагүй хэмжээнд хүртэл малын тоо өссөн бөгөөд махны экспортын хэмжээний өсөлт бага, хүн амын тоо 2.7 сая орчим байхад махны үнэ төдийлөн буурахгуй байгаа юм.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч