Дорноговь аймгийн Сайншанд сумын төмөр замын 10 кв-ын реле хамгаалалтын тооцоо

Бүтээлийн тайлбар

Улс орон хөгжихийн хэрээр эрчим хүчний хэрэглээ өсөн нэмэгдэж, эрчим хүчний хэрэглээний өсөлтийг дагалдан эрчим хүчний анхдагч эх үүсвэрийн хүчний чадлыг нэмэгдүүлэх болон хүн ам, үйлдвэр төвлөрсөн эрчим хүчний анхдагч эх үүсвэрийг шинээр барьж байгуулах, мөн түүнийг дагалдан өндөр хүчдэлийн цахилгаан дамжуулах шугамуудыг барих зэрэг асуудлууд урган гарч байна.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч