Ахмад настнуудын нийгмийн хамгааллын эрх зүйн зохицуулалтын зарим асуудалд хийсэн судалгаа

Бүтээлийн тайлбар

Аливаа эрх зүйт төр, иргэний харилцан хүлээх үүрэг нь эрх зүйт төр нь хүнийхээ жам ёсны эрх, эрх чөлөөг хангаж, иргэд нь хуулиа дээдлэх явдал байдаг.Төр, иргэн хоёр харилцан үүрэг хүлээх шаардлага зүй ёсоор тавигдаж байгаа энэ үед төрийн зүгээс ахмад настнуудын зөрчигдөж байгаа эрхийг хамгаалах механизмын нэг хэлбэр нь ахмад настны эрх зүйн зохицуулалтын асуудал юм.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч