Монгол улсын үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах эрх зүйн зохицуулалт

Бүтээлийн тайлбар

1990-д оны эхээр Монгол улсад өрнөсөн ардчилсан хөдөлгөөний үрээр Монгол улсын нийгмийн байгуулал бүхэлдээ өөрчлөгдөн шинэчлэгдэж, өнөөдөр дэлхий нийтийн түгээмэл хандлага, өөрийн орны онцлогт нийцсэн,олон хэвшил бүхий эдийн засагтай,ардчилсан улс төрийн систем нь ардчилах шатанд явж байна.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч