Ерөнхий боловсролын сургуулийн сургалтын менежерийн програм

Бүтээлийн тайлбар

Миний бие энэхүү дипломын ажлаараа дунд сургуулийн менежерийн ажлыг бүтээхийг гол болгон ажиллаа.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч