Халх журам дахь иргэний цааз, түүхэн уламжлал

Бүтээлийн тайлбар

“Халх журам” хэмээх Монголын түүхэн дунд үеийн хууль цаазын нэгэн /дурсгалт бичиг/ эх сурвалжийг судлан, судалгаа шинжилгээний бүтээл туурвисан хэн бүхэн энэхүү дурсгалт бичгийг Монголын хууль цаазын баримт бичгүүдийн дотроос хамгийн шилдэг нь байсан хэмээх тухай бүрдээ тэмдэглэсэн байдаг.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч