Шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааны эрх зүйн зохицуулалт ба торгох ялын биелэлт

Бүтээлийн тайлбар

Монголчууд хэдийгээр эртний хууль цаазын дурсгал бичгүүдийн хувьд өргөн их өв уламжлалтай хэдий ч өнөөгийн нэр томъёогоор шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаатай холбогдолтой түүхийн мэдээ баримт нэн ховор ба өнөөдрийн байдлаар түүхчдийн олж цуглуулсан “Их засаг’' хуулийн зүйл заалтуудад эрүүгийн ял хэрхэн оногдуулалтын талаар зааж оруулсан байдаг.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч