Хөдөлмөрийн хамгаалал эрүүл ахуйн журам зөрчих гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүйн асуудал

Бүтээлийн тайлбар

Монгол Улсын эрүүгийн хууль тогтоомжийн хөгжилтөд тухайн үеийн нийгэм улс төрийн байгууламж, эдийн засгийн хөгжил, шашин, зан заншил болон уламжлалын хэм хэмжээ зэрэг нь чухал нөлөө үзүүлж иржээ

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч