Хорих ял эдэлж буй ялтны эрхийг хангах зарим асуудал

Бүтээлийн тайлбар

Монгол Улсын Эрүүгийн хуулийн 52 дугаар зүйлийн 52.1-д: “Гэмт хэрэг үйлдсэн этгээдийг энэ хуульд заасан хугацаагаар эрх чөлөөг нь хязгаарлаж нийгмээс тусгаарлан хорих ангид гянданд байлгахыг хорих ял гэнэ” гэжээ.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч