Хорих ангид ял эдэлж буй ялтнуудын хөдөлмөр эрхлэлтийн өнөөгийн байдал

Бүтээлийн тайлбар

Ннйгэмд бий болдог эдийн засгийн бэрхшээл, эрх тэгш бус байдалд орох, нийгэмд хавчигдаж гадуурхагдах, хүмүүс хоорондын хүнлэг ёс суртахууны дэг жаяг алдагдах зэрэг нь зарим хүн зожигрох, нийгмээс зугтах, харгис догшин болох зэрэг үр дагаврыг бий болгон гэмт хэрэг үйлдэх нөхцөл болдог байна.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч