Цагдаагийн байгууллагын ахлагч бүрэлдэхүүний сонгон шалгаруулах ажиллагааны эрх зүйн зохицуулалт

Бүтээлийн тайлбар

Монгол Улсын төрийн албаны хүний нөөцийн бодлого, түүн дотроо ард иргэдийн дунд нэр хүнд муутайхан байгаа цагдаагийн байгууллагын хүний нөөцийн бодлогод онцгой анхаарч уг ажлыг удирдлагын шинжлэх ухааны үндэстэйгээр, түүхэн уламжлалд тулгуурласан, дэлхийн өндөр хөгжилтэй орнуудын туршлагыг шингээж цогц байдлаар авч үзэх шаардлага тавигдаж байна.

Контентын хэсгээс