Хараа хяналтгүй хүүхдийн эрх зүйн зохицуулалтын зарим асуудал

Бүтээлийн тайлбар

Гэр бүл бол нийгмийн жам ёсны үндсэн нэгж мөн бөгөөд нийгэм, төрөөр хамгаалуулах эрхтэйн хувьд өнөөдөр төр засгийн зүгээс гэр бүлийн аз жаргалыг бүхнээс дээдлэн үзэж хувь хүн, түүний дотор хүүхдийн бүх талаар чөлөөтэй хөгжих, өөрийн чадвар бололцоогоороо нээн илрүүлэх тэрхүү нөхцөлийг бүрдүүлэх нь төр, засгийн үүрэг байх ёстой. Монгол орны улс төр, нийгэм, эдийн засгийн тогтолцооны өөрчлөлттэй холбоотой гарсан нэг сөрөг үр дагавар бол орон гэргүй, хараа хяналтгүй хүүхдүүд бий болсон явдал юм.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч