БНМАУ-ын улс ардын аж ахуй 1971 онд

Бүтээлийн тайлбар

БНМАУ-ын Статистикийн Төв Газраас бэлтгэсэн Статистикийн энэхүү эмхтгэл нь тус орны улс ардын аж ахуйн хөгжилт, ард түмний аж байдал, соёлын түвшний дээшлэлтийг харуулсан чухал тоо материалуудыг хамарсан болно.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч