Гадаадын иргэн, харьяалалгүй хүн Монгол улсад оршин суух, дамжин өнгөрөх, зорчих журам зөрчих гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүйн шинж

Бүтээлийн тайлбар

Нэгдсэн үндэсний байгууллагад гишүүнээр элссэнээс хойш манай орны нэр хүнд эрс өсөж, улс төр, дипломатын харилцаа мэдэгдэхүйц өргөжсөн боловч Олон улсын эрх зүйн үүднээс авч үзвэл ялангуяа, дэлхийн эдийн засаг, худалдаа арилжаа, хөрөнгө оруулалт, иргэний гүйлгээний бусад хүрээн дэх улс. байгууллага, хүмүүсийн хоорондын харилцаа 1990-ээд он хүртэл түгжигдмэл улс орнуудын нэг байв.

Контентын хэсгээс