Үл хөдлөх эд хөрөнгийн барьцаа ипотек түүний эрх зүйн зохицуулалт ба онол практикийн зарим асуудал

Бүтээлийн тайлбар

Ипотек гэдэг бол манай иргэний хуульд орсон нэр томъёо бөгөөд /ипотек/ гэдэг утгаараа хэрэглэгддэггүй байсан болохоос үл хөдлөх хөрөнгийн барьцаа гэсэн утгатай үг юм. Үл хөдлөх эд хөрөнгийн барьцаа гэдэг ерөнхий ойлголтын талаар иргэний хуульд зохицуулагдсан байдаг.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч