Албан тушаалтны нэр барих гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүйн криминологийн зарим асуудал

Бүтээлийн тайлбар

Албан тушаалтны нэр барих гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүйн үндсэн нэг судлагдахуун нь түүхэн хөгжлийн тухай асуудал байдаг. Судалгааны ажлын нэг чухал зорилт бол албан тушаалтны нэр барих гэмт хэрэгтэй бидний өвөг дээдэс ямар арга замаар тэмцэж ирсэн түүхэн эх сурвалжид тулгуурлан авч үзэх явдал билээ.

Контентын хэсгээс