Эрүүгийн байцаан шийтгэх ажиллагаанд оролцогчдын хүсэлт, гомдол гаргах эрхийг хангах арга замууд

Бүтээлийн тайлбар

Хуний эрх түүнийг хүлээн зөвшөөрч, хүндэтгэн хамгаалах нь хуулиа дээдэлдэг ардчилсан нийгмийн мөн чанарыг харуулаад зогсохгүй цаашдын хөгжлийн чиг хандпагыг тодорхойлох учир утгыг агуулдаг. Монгол Улс 1990-ээд оны эхээр нийгэм, улс төр, эдийн засгийн цоо шинэ тогтолцоонд шилжин орсноор “Хүний эрх, эрх чөлөө, шударга ёс, үндэснийхээ эв нэгдлийг эрхэмлэн дээдэлсэн”1 Үндсэн хуулийг 1992 онд батлан гаргасан юм.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч