Төрийн эрх мэдэл хувиарлах онол, хэрэгжиж буй практик онцлог

Бүтээлийн тайлбар

Эрх мэдэл хуваарилах нь улс төр, эрх зүйн онол төдийгүй ардчилсан төр улсын зохион байгуулалтын үндэс болсон Үндсэнхуультёсны тулгуур зарчим бөгөөд хүн төрөлхтний эрх зүйн сэтгэлгээний нэн чухал ололт, үнэт зүйл юм.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч