Чингис хаан судлалын асуудал

Бүтээлийн тайлбар

Чингис хаан судлал хөгжиж буй хэдий ч атар онгоноороо хэвээр байна. Чингис хаан судлалын шинэ эрин эхпэж байна. Учир нь хүүхэд багачууд бага балчираасаа Чингисийн талаар сонсож мэдэж буй нь шинэ эрин юм. Судлагаа, шинжилгээний ажилд дэлхийн олон улс орнуудын эрдэмтэд, судлаачид, эрдэм шинжилгээний байгууллагууд оролцож байгаа нь Чингисийн судлагааны цар хүрээг тэлж улам их ач холбогдолтой болгож байна. Мөн янз бүрийн нөхцөлд олон талаас нь олон ургалч үзлээр судлаж байгаа нь үнэнд ойртох магадлалыг нэмэгдүүлж байгаа эөрэг үзэгдэл юм.

Контентын хэсгээс