Унаган байгаль, өвөрмөц соёлд тулгуурласан аяллын бүтээгдэхүүний өрсөлдөх чадварыг тодорхойлох арга зүй

Бүтээлийн тайлбар

Дэлхий дахинд мэдээлэл технологи хурдацтай хөгжиж. хүнд үйлдвэрлэл болон уул уурхай гэх мэт байгаль орчинд сөрөг нөлөөтэй олон зүйлс хөгжиж байгаа өнөө үед Аялал жуулчлалын салбар энэ бүхний эсрэг дархлаа болгон хөгжүүлэх цаг тулгараад байгаа юм. Дэлхий нийтээр хэдэн мянган жил байгаль орчиноо хайрлахаа мэдэхгүй хөгжиж ирсэн нь өнөөгийн бидэнд дээр сөрөг нөлөө нь илэрч байгаль орчинг хайрлан хамгаалж удаан хугацаанд хэрхэн оршин тоггнох вэ гэсэн хүнд бэрхшээлтэй зүйл бидэнд ирээд байна.

Контентын хэсгээс