Улаанбаатар-Мандалговь чиглэлийн авто зам барих

Бүтээлийн тайлбар

Монголд тээвэрлэлт нь Улаанбаатар хотоор дайран гардаг төмөр зам ба авто замаас бүрдсэн хойд зүгээс өмнө зүг чиглэсэн тээврийн тэнхлэгийн дагуу зорчигч болон ачаа тээврийг төвлөрүүлэх, түгээх шинж чанартай байна. Авто замын тээврийг авч үзвэл, гол замын сүлжээний нягтрал маш бага бөгөөд ердийн хөрсөн зам буюу олон салаа зам нь гол замуудын дийлэнх хувийг эзэлж байна.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч