Улаанбаатар-Дундговь чиглэлийн авто зам барих

Бүтээлийн тайлбар

Авто замын барилга байгууламж нь газар орны байгаль уур амьсгалаас үзүүлж аливаа үйлчлэлд болон нэвтрүүлэх хөдпөх бүрэлдэхүүнээс ирэх ачаалалд бат бэх, тогтвортой байлгахын тулд хөдөлгөөний эрчмийг тогтоосон хурдтайгаар саадгүй өнгөрүүлэх , зам тээврийн ашиглалтыг бүрэн хангасан инженерийн цогц байгууламж юм. Авто замын байгууламжийг байгаль цаг уур , уур амьсгалын үйлчлэлд тээврийн хөдөлгөөнийг нэвтрүүлэхэд ажилладаг онцлогтой юм.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч