Улаанбаатар хотын соёлын нөөцүүд, түүнд тулгуурлан аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх нь

Бүтээлийн тайлбар

Монгол оронд өнөөгийн байдлаар хотын аялал жуулчлал дунд түвшинд хөгжиж байна гэж үзэж байгаа. Монгол улсад ирж буй жуулчидын 99% нь Улаанбаатар хотыг дайран өнгөрдөг. Эдгээр дайран өнгөрч байгаа жуулчидын урсгалыг Улаанбаатар хотруу яаж чиглүүлэх вэ? Мөн Улаанбаатар хотын соёлын нөөцүүдийг ашиглан яаж аялалыг зохион байгуулах вэ гэдэг талаар судласан болно.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч