Угсаатны аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх нөөц боломж

Бүтээлийн тайлбар

Азийн цагаан дагина гэсэн Монголыг олон улсын аялал жуулчлалын зах зээл дээр эзлэх байр суурийг нь өсгөн нэмэгдүүлж Монголыг монголоор нь таниулах зорилготойгоор язгуур угсаа, уг гаралд түшиглэсэн аялалын шинэ төрлийг гарган ирж хөгжүүлэх асуудлыг судалсан болно.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч